Povinně zveřejňované informace na webových stránkách měst a obcí

20. 3. 2012

Internetové stránky měst a obcí mají jedno společné. Informace povinné ze zákona. Které to jsou?

Okruh povinných informací na webech úřadů není až tak jednoduchá záležitost...,“ píše Oldřich Kužílek na webu Otevřete.cz.

Informace vyplývají většinou ze zákona 106/1999 Sb., jinak známého jako "stošestka", nebo jako "zákon o svobodě informací".

Povinné informace dle zákona 106/1999 Sb.

  • obsah informací dříve známý jako Standard ISVS, který obsahuje notoricky známých 17 bodů, nově rozšířených o vyhlášky a nařízení v plném znění, výroční zprávy včetně výdajů na eventuální soudní spory. Příklad najdete na stránkách města Loštice.
  • zveřejňovat informace, které poskytly žadatelům včetně znění žádosti o informace (bez osobních údajů)
  • zveřejnit veřejně přístupný obsah všech rejstříků, registrů a evidencí, které úřad vede (živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev a další; živn. rejstřík lze řešit odkazem do centrálního registru)

Informace povinné z jiných zákonů

  • podle zákona o ochraně osobních údajů musí obce uvést, jaká zpracování osobních údajů provádějí
  • podle stavebního zákona musí zveřejnit údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a o místech, kde lze do územního plánu nahlížet

Další tipy k bezchybnému úřednímu webu

  • je zákazáno zveřejnit dokumenty ve formátu, který neumožňuje další kopírování textu (např. textové dokumenty jako obrázek JPG apod.), výjimkou jsou dokumenty, které nikdy nebyly k dispozici v elektronické podobě
  • je lepší na webu uvést i „prázdné“ informace, např. výroční zprávu o poskytování informací i v případě, že žádná žádost o  informaci nebyla podána

Pro další studium doporučujeme vyhlášku o struktuře povinných informací (PDF, Otevrete.cz)

Blog píše Miloslav Ondilla, najdete jej na Twitteru jako @EntiCZ