Digitalizace procesů Městského úřadu Města Albrechtice

23. 9. 2015

Projekt: „Digitalizace procesů Městského úřadu Města Albrechtice“

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09455

Výzva č. 22 v rámci IOP

Bezpečnostní politika a úroveň IT obcí a měst nebyly nikdy nastaveny na jednotnou úroveň. V roce 2003 po zrušení okresních úřadů ORP převzaly další agendy a ty si opět každé ORP řešilo dle svých možností a aktuální technické a technologické vybavenosti. Tím došlo k nárůstu diferencí mezi jednotlivými ORP ve výkonu veřejné správy.

Od roku 2007 došlo k výraznému rozvoji IT služeb ORP, potažmo obcí a jejich další individualizaci (projekt CZECH POINT, datové schránky, základní registry). Výsledkem je nejednotnost bezpečnostních politik, která mimo jiné znamená různé pojetí bezpečnosti služeb TC.

Cílem IOP 22 je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku, za účelem naplnění vize eGovernmentu.

Cílem oblasti intervence 2.1 je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní veřejné správy.

Projekt „ Digitalizace procesů městského úřadu Města Albrechtice“ je součástí celostátního operačního programu, oblast intervence 2.1 IOP, v rámci kterého budou na úrovni Města Albrechtice realizovány takové aktivity, které mají za cíl posílení bezpečnosti dat, elektronizaci procesů, digitalizaci dat, přiblížení úřadu občanovi aj., čímž se zefektivní výkon veřejné správy a naplní vize eGovermentu v ČR. V rámci projektu se uskuteční např. napojení spisové služby (SSL) města na krajskou digitální spisovnu (KDS), digitalizace dat úřadu či zvýšení bezpečnosti provozu serverové části IT organizace. Celková výše způsobilých výdajů projektu je 2 031 227,00 Kč, z toho dotace ze strukturálního fondu ERDF je 85% a 15% je spolufinancováno z rozpočtu obce. Projekt je realizován Městem Město Albrechtice.