Bezpečný elektronický úřad blíže občanovi

25. 9. 2015

Reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09454

Město v minulosti investovalo vlastní zdroje do rozvoje informačního systému, který je v rámci úřadu jednotný, provázaný a splňuje požadavky na provoz a rozvoj. Tímto krokem obec připravila datový základ pro další zkvalitňování procesů, které chce v rámci strategie úřadu více otevřít občanům a tím zajistit strategii tzv. „otevřeného úřadu“, bezpečného úřadu, umožnit rychlejší, kvalitnější a obsahově úplnější komunikaci úřadu s občany.

Cílem projektu je:

- zabezpečení organizace (tj. bezpečný provoz IT)

- rozvoj procesů umožňující podpořit komunikaci občan úředník

- napojit spisovou službu organizace na krajskou digitální spisovnu

- přejít na plně digitální procesy při schvalování závazků organizace, zajistit digitalizaci dat v rámci spisové služby

Na tuto akci získalo Město Vrbno pod Pradědem dotaci ze strukturálního fondu ERDF.

Celkové způsobilé výdaje činí 2.136.497 Kč. Dotace (85%) činí 1.816.022 Kč

Ve výběrové řízení vyhrála firma HCV Group a.s. Rožnov po Radhoštěm, která nabídla cenu 2.306.081 Kč. Podrobnosti k veřejné zakázce jsou uvedeny na stránkách města v sekci veřejné zakázky.

 

Ing. Miloš Lasota, Projektový manažer