Konsolidace IT a nové služby TC obcí

11. 12. 2015

Reg. číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/22.09529 Výzva č. 22 v rámci IOP

Obci Světlá Hora se v rámci projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“, který je podpořen dotací z Integrovaného operačního programu, podařilo v rámci vypsané veřejné zakázky vysoutěžit nový HW (servery, disková pole..) i SW (GINIS. Office…).

Byla vybudována síť s propustností 1Gb/s - rychlejší odezvy jednotlivých aplikací, více přípojných míst. Pořízením nových serverů, včetně diskového pole, vznikl nový funkční celek, na kterém obec provozuje nezbytné aplikace zajištující bezproblémový chod úřadu v souladu s platnou legislativou. Vzniklo pracoviště pro digitalizaci dokumentů (skenovací linka + obslužný SW). Agendy úřadu byly napojeny na registry veřejné správy. Aplikovali jsme napojení Spisovny na KDS Moravskoslezského kraje.

V dnešní době se do popředí dostává zabezpečená komunikace i přes veřejné komunikační sítě (internet). V rámci projektu byl pořízen i HW firewall, který nám umožní zvýšit bezpečnost.

Celkově byly realizovány takové aktivity, jejichž cílem je zefektivnění výkonu veřejné správy, lepší komunikace směrem k občanům, digitalizace dat a zvýšení zabezpečení dat.